และผู้ชนะ

เป็น...

Screenshot 2021-01-29 at 6.08.48 PM.png
Screenshot 2021-01-29 at 8.23.42 PM.png

รหัสที่ชนะ

ยินดีด้วย  ถึงเฟรดดี้จากโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล

ของรางวัลจะติดต่อกลับไป